97,7%
Sinh viên có việc làm
500+
Doanh nghiệp đối tác
40.000+
Sinh viên & Cựu SV
7 Cơ sở
Đào tạo toàn quốc

Ngành đào tạo

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Cao đẳng FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

image

Đối tác