Tìm mua sách công nghệ thông tin tốt từ FPT Polytechnic, tại sao không?

Công nghệ thông tin là một trong những ngành có sự phát triển mạnh mẽ nhất, tuy nhiên lại có phần nghèo nàn nhất về chất lượng tài liệu. Tìm sách, tài liệu tham khảo chất lượng cao về CNTT ở đâu là một câu hỏi lớn.