Chuyên ngành Quản trị khách sạn – Hệ Cao đẳng

TỔNG QUAN Cùng với với sự phát triển của ngành du lịch cũng như xu thế hội nhập tòa cầu tại Việt Nam đã mở rộng cánh cửa phát triển của ngành Quản trị khách sạn. Bên cạnh sự gia tăng số lượng khách du lịch bản địa và nước […]

Chuyên ngành Quản trị lữ hành – Hệ Cao đẳng

Chuyên ngành Quản trị lữ hành của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic hướng tới đào tạo lực lượng lao động có chuyên môn và nghiệp vụ thuần thục.

Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch – Hệ Cao đẳng

Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic hướng tới đào tạo lực lượng lao động có chuyên môn và nghiệp vụ cao.

Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – Hệ Cao đẳng

TỔNG QUAN Quản trị nhà hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của ngành Du lịch. Quản trị nhà hàng vừa giới thiệu những tinh hoa ẩm thực bản địa vừa mang đến những phút giây thư giãn cho khách hàng. Chuyên ngành Quản trị […]