Vì sao sinh viên thích học ngành Pr & Tổ chức sự kiện tại FPT Polytechnic

Không chỉ là ngành nghề giúp tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm, người làm PR & Tổ chức sự kiện còn giúp các công ty, cơ quan chức năng,… công bố vấn đề hay quyết định quan trọng nào đó truyền tải đến cộng đồng. Mặc dù có ý nghĩa to lớn, nhưng hiện nay vấn đề thiếu hụt nhân lực trong ngành PR & Tổ chức sự kiện đang diễn ra và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

3 kĩ năng cần phải có của người làm PR và tổ chức sự kiện

PR và tổ chức sự kiện là ngành đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Người làm nghề PR và tổ chức sự kiện cần những tố chất gì để thành công?

Trắc nghiệm: Bạn hợp với công việc nào trong ngành Quản trị khách sạn?Trắc nghiệm cho bạn biết: Bạn là người như thế nào? Bạn sẽ phù hợp với vị trí công việc nào trong ngành Quản trị khách sạn?


Lựa chọn 1 bức hình mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất trong 8 bức hình dưới đây. Nó sẽ cho biết bạn là người như thế nào? Bạn phù hợp với vị trí công việc nào trong ngành