Công bố kết quả cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tuổi 17”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic công bố giải thưởng cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tuổi 17” dành cho học sinh lớp 12 (năm học 2014 – 2015) trên toàn quốc.