Tiết mục ‘điểm 10’ tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ‘Poly Shine Up 2016’

Những tiết mục ‘điểm 10’ tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ‘Poly Shine Up 2016’ cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic tổ chức ngày 12/11/2016.