[QHDN -HN] Thông báo tuyển dụng Nhân viên quản trị website, web master, quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành Nhân viên quản trị website, web master, quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử nếu nộp hồ sơ trước 18/4/2017.