IMG_3603
HN – Thông báo tuyển nhân viên HTML/CSS (Mã tin tuyển dụng: TD180)

Cơ hội trở thành nhân viên HTML/CSS cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội khi ứng tuyển trước ngày 10/05/2016/2016.

DSC02625
HN – Thông báo tuyển dụng Thiết kế đồ họa (Mã tin tuyển dụng: TD182)

Cơ hội trở thành nhân viên Thiết kế đồ họa cho sinh viên Cao đẳng thwucj hành FPT Polytechnic Hà Nội khi ứng tuyển trước ngày 28/04/2016.

Design
HN – Cơ hội trở thành nhân viên Thiết kế đồ họa cho SV FPoly (Mã tin tuyển dụng: TD181)

Cơ hội trở thành nhân viên Thiết kế đồ họa, được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

A3
HN – Gameloft phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp sinh viên FPT Polytechnic

Phòng Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ phối hợp cùng Công ty Gameloft tổ chức chương trình “Phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp cùng Gameloft” vào ngày 26/4/2016.

IMG_2042
HN – Thông báo tuyển dụng nhiều Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin (Mã tin tuyển dụng : TD177)

Cơ hội trở thành Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội khi đăng ký trước ngày 03/05/2016.

IMG_1711
HN – Thông báo tuyển dụng tại công ty chuyên ứng dụng di động (Mã tin tuyển dụng: TD178)

Cơ hội làm việc tại công ty chuyên về Ứng dụng di động cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội khi đăng ký trước ngày 25/04/2016.