sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên từng tham dự Festival cà phê 2013
TN – FPoly nhận “đặt hàng” nhân sự cho doanh nghiệp tại “Festival Cà phê 2017”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Tây Nguyên đã làm việc với một số doanh nghiệp, từ đó giúp cho sinh viên có thêm cơ hội việc làm bán thời gian.

7338349307
HN – Tuyển dụng nhân viên thiết kế (Mã tin tuyển dụng: TD286)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên thiết kế khi ứng tuyển trước ngày 17/02/2017.

sinh-vien-cao-dang-thuc-hanhnbspfpt-polytechnic
HN – Tuyển dụng nhân viên chế bản (Mã tin tuyển dụng: TD285)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chế bản khi ứng tuyển trước ngày 28/02/2017.

designer-hub201
HN – Tuyển nhân viên UI UX Designer (Mã tin tuyển dụng: TD274)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên UI UX Designer khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.

cham-soc-khach-hang
HN – Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng (Mã tin tuyển dụng: TD273)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.

anh_1
Tuyển nhân viên PR nội bộ (Mã tin tuyển dụng : TD282)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên PR nội bộ khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.