1-2-khoa-hoc-copywwrite-ha-noi
Tuyển nhân viên Marketing Copywriter (Mã tin tuyển dụng: TD281)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Marketing Copywriter khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.

fpt-polytechnic_8
Tuyển nhân viên Event Origanizer (Mã tin tuyển dụng: TD280)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Event Origanizer khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.

Tuyen dung nhan vien
Tuyển Social – Seeding executive (Mã tin tuyển dụng: TD279)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Front – End Developer khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.

Tuyển Front – End Developer (HTML,CSS,JAVASCRIP) (Mã tin tuyển dụng: TD278)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Front – End Developer khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.

copywriter-smart-career
Thông báo tuyển copywriter (Mã tin tuyển dụng: TD277)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên copywriter khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.

boss-and-employee
Tuyển nhân viên Account manager (sale) (Mã tin tuyển dụng: TD276)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Account manager (sale) khi ứng tuyển trước ngày 20/02/2017.