Cao đẳng FPT
Công ty CP Vina Elechtric tuyển Nhân viên Hành chính văn phòng

Công ty CP Vina Elechtric tuyển 1 Nhân viên Hành chính văn phòng, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Đồng phục Green Wave tuyển Cộng tác viên Kinh doanh

Công ty Đồng phục Green Wave tuyển 5 Cộng tác viên Kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Nhà hàng Cá Sông tuyển Nhân viên phục vụ bàn

Nhà hàng Cá Sông tuyển 5 Nhân viên phục vụ bàn, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Máy tính Thánh Gióng tuyển Nhân viên làm Website

Công ty CP Máy tính Thánh Gióng tuyển 5 Nhân viên làm Website, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Máy tính Thánh Gióng tuyển nhân viên Marketing

Công ty CP Máy tính Thánh Gióng tuyển 5 Nhân viên Marketing, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Máy tính Thánh Gióng tuyển Nhân viên kinh doanh

Công ty Máy tính Thánh Gióng tuyển 5 Nhân viên kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.