HN – Tuyển dụng nhiều vị trí cho trung tâm Fitness (Mã tin tuyển dụng: TD266)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên của trung tâm Fitness khi ứng tuyển trước ngày 10/02/2017.

HN – Tuyển dụng cộng tác viên Công nghệ thông tin (Mã tin tuyển dụng: TD265)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành cộng tác viên Công nghệ thông tin khi ứng tuyển trước ngày 10/02/2017.

HN – Thông báo tuyển dụng nhân viên lắp đặt thiết bị giáo dục (Mã tin tuyển dụng: TD264)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên lắp đặt thiết bị giáo dục khi ứng tuyển trước ngày 17/01/2017.