HN – Thông báo tuyển nhân viên lập trình và SEO ( Mã tin tuyển dụng: TD234)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên lập trình và SEO khi đăng ký ứng tuyển trước 10h ngày 27/08/2016.

HN- Tuyển nhân viên bán hàng và nhân viên kho tại Siêu thị điện máy (Mã tin tuyển dụng: TD233)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ có cơ hội trở thành nhân viên tại Siêu thị điện máy khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 28/08/2016.

HN – Tuyển nhân viên SEO/Marketing online và lập trình Unity (Mã tin tuyển dụng: TD207)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên SEO/Marketing online và lập trình Unity khi ứng tuyển trước 15/06/2016.

HN – Thông báo tuyển CTV và nhân viên SEO (Mã tin tuyển dụng: TD206)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành Cộng tác viên và nhân viên SEO khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 06/06/2016.