tr4
HN – Thông báo tuyển dụng nhân viên Junior HTML (Mã tin tuyển dụng: TD165)

Cơ hội trở thành nhân viên Junior HTML cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội khi đăng ký ứng tuyển trước ngày 30/03/2016.

tr3
HN – Thông báo tuyển Cộng tác viên IT (Mã tin tuyển dụng: TD164)

Cơ hội trở thành Cộng tác viên IT cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội khi đăng ký ứng tuyển trước ngày 30/03/2016.

tr2
HN – Thông báo tuyển dụng Thiết kế đồ họa (Mã tin tuyển dụng: TD163)

Cơ hội trở thành nhận viên thiết kế đồ họa cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

tr
HN – Thông báo tuyển cộng tác viên triển khai và tư vấn phần mềm (Mã tin tuyển dụng : TD162)

Cơ hội trở thành cộng tác viên triển khai và tư vấn phần mềm cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

1
Thông báo tuyển Lập trình viên (Mã tin tuyển dụng: TD161)

Cơ hội trở thành Lập trình viên cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội và Hồ Chí Minh khi đăng ký ứng tuyển trước ngày 31/03/2016.

22
HCM – Cơ hội tham gia dự án số hóa cho sinh viên FPT Polytechnic

Cơ hội tham gia dự án số hóa tại Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh.