Cao đẳng FPT
Công ty CP Hợp tác Phát triển Thương hiệu Việt tuyển Nhân viên Kinh doanh

Công ty CP Hợp tác Phát triển Thương hiệu Việt tuyển 6 Nhân viên Kinh doanh truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công Ty Cổ phần VINA HR tuyển Nhân viên Nhân sự

Công Ty Cổ phần VINA HR tuyển 3 Nhân viên Nhân sự, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa tuyển Nhân viên Kế toán kho

Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa tuyển 2 Nhân viên Kế toán kho, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Phát triển Phần mềm ACMAN tuyển Nhân viên Marketing

Công ty CP Phát triển Phần mềm ACMAN tuyển 2 Nhân viên Marketing, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Thương mại và Công nghệ Tân Long tuyển Nhân viên Kế toán tổng hợp

Công ty CP Thương mại và Công nghệ Tân Long tuyển 2 Nhân viên Kế toán tổng hợp, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP DV Thương Mại Công Nghệ T.S.T tuyển Nhân viên văn phòng

Công ty CP DV Thương Mại Công Nghệ T.S.T tuyển 2 Nhân viên văn phòng, làm việc tại Hà Nội. Đối tượng ứng tuyển là sinh viên khóa 6, 7.2, 7.3, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic.