HN – Cơ hội trở thành nhân viên Kỹ thuật cho sinh viên FPT Polytechnic (Mã tin tuyển dụng : TD148)

Cơ hội trở thành nhân viên Kỹ thuật, được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo cho nam sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

Cao đẳng FPT và HaNoi Computer ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Chiều ngày 24/02/2016, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic và Công ty Cổ phần Máy tính Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực.

HN – Thông báo tuyển Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin (Mã tin tuyển dụng: TD141)

Cơ hội trở thành kỹ thuật viên CNTT, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cho các bạn sinh viên khối ngành CNTT, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic.