Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang tuyển Nhân viên Bán hàng online

Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang tuyển 1 Nhân viên Bán hàng online, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Thương mại Hiệp Việt tuyển Nhân viên Kế toán bán hàng

Công ty TNHH Thương mại Hiệp Việt tuyển 25 Nhân viên Kế toán bán hàng, Thu ngân, làm việc Part- time.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KLEVE tuyển Nhân viên Kế toán bán hàng

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KLEVE tuyển 2 Nhân viên Kế toán bán hàng, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái tuyển Nhân viên Marketing

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái tuyển Nhân viên Marketing – PR, Nhân viên kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Cơm Ngon 88 tuyển Cộng tác viên kinh doanh

Công ty Cơm Ngon 88 tuyển Cộng tác viên làm tiếp thị kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng tuyển nhân viên

Công ty CP Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng tuyển nhân viên Full–time và Part–time, làm việc tại Hà Nội.