HN – Tuyển nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Mã tin tuyển dụng: TD188)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 20/05/2016.

HN – Thông báo tuyển thực tập sinh Marketing (Mã tin tuyển dụng: TD192)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành thực tập sinh Marketing khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 20/05/2016.

HN – Tuyển nhân viên reviewer laptop và Macbook (Mã tin tuyển dụng: TD193)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ có cơ hội trở thành nhân viên reviewer laptop và Macbook khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 15/05/2016.

HN – Thông báo tuyển MC, biên tập viên phát triển mạng XH (Mã tin tuyển dụng : TD189)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ có cơ hội trở thành MC, Biên tập viên phát triển mạng xã hội khi ứng tuyển trước 17h ngày 20/05/2016.

HN – Thông báo tuyển nhân viên Seo Adword trường học (Mã tin tuyển dụng: TD184)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Seo Adword trường học khi nộp hồ sơ dự tuyển trước 15h ngày 14/05/2016.