HN – Tuyển nhân viên SEO/Marketing online và lập trình Unity (Mã tin tuyển dụng: TD207)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên SEO/Marketing online và lập trình Unity khi ứng tuyển trước 15/06/2016.

HN – Thông báo tuyển CTV và nhân viên SEO (Mã tin tuyển dụng: TD206)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành Cộng tác viên và nhân viên SEO khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 06/06/2016.

HN – Tuyển dụng nhiều vị trí cho showrom laptop tại Hải Phòng (Mã tuyển dụng: TD205)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội làm việc trong nhiều vị trí cho showrom laptop tại Hải Phòng khi ứng tuyển trước 15/06.

HN – Tuyển nhân viên kỹ thuât, nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng: TD201)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ có cơ hội trở thành nhân viên nhân viên kỹ thuât, nhân viên kinh doanh khi ứng tuyển trước 17h ngày 13/06/2016.

HN – Tuyển nhân viên tư vấn Marketing online (Mã tin tuyển dụng: TD202)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên tư vấn Marketing online khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 15/06/2016.