HN – Cơ hội trở thành nhân viên Thiết kế đồ họa cho SV FPoly (Mã tin tuyển dụng: TD181)

Cơ hội trở thành nhân viên Thiết kế đồ họa, được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

HN – Gameloft phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp sinh viên FPT Polytechnic

Phòng Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ phối hợp cùng Công ty Gameloft tổ chức chương trình “Phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp cùng Gameloft” vào ngày 26/4/2016.

HN – Thông báo tuyển dụng tại công ty chuyên ứng dụng di động (Mã tin tuyển dụng: TD178)

Cơ hội làm việc tại công ty chuyên về Ứng dụng di động cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội khi đăng ký trước ngày 25/04/2016.