Cao đẳng FPT
Công ty Pepsico tuyển Nhân viên kinh doanh

Công ty Pepsico tuyển 4 Nhân viên kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Tam Nguyên tuyển Nhân viên lập trình

Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Tam Nguyên tuyển 2 Nhân viên lập trình PHP MySQL, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Quản trị Hồng Lĩnh tuyển Nhân viên lập trình và phát triển Web

Công ty TNHH Quản trị Hồng Lĩnh tuyển 5 Nhân viên lập trình và phát triển Web, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Shop Kira Cake tuyển Nhân viên phục vụ

Shop Kira Cake tuyển 1 Nhân viên phục vụ, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Công nghệ Nanosoft tuyển Nhân viên Lập trình và Quản trị Web

Công ty CP Công nghệ Nanosoft tuyển 2 Nhân viên Lập trình Web và 2 nhân viên Quản trị Web, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Đầu tư Hệ thống Pingcom tuyển Nhân viên tư vấn

Công ty CP Đầu tư Hệ thống Pingcom tuyển 10 Nhân viên tư vấn khách hàng qua điện thoại.