Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái tuyển Nhân viên Marketing

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái tuyển Nhân viên Marketing – PR, Nhân viên kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Cơm Ngon 88 tuyển Cộng tác viên kinh doanh

Công ty Cơm Ngon 88 tuyển Cộng tác viên làm tiếp thị kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng tuyển nhân viên

Công ty CP Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng tuyển nhân viên Full–time và Part–time, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Phát triển Du lịch và Dịch vụ CMO tuyển Nhân viên kinh doanh

Công ty Phát triển Du lịch và Dịch vụ CMO tuyển 5 Nhân viên kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Bảo hiểm nhân thọ GREAT EASTEN Việt Nam tuyển Công tác viên

Công ty Bảo hiểm nhân thọ GREAT EASTEN Việt Nam tuyển 15 Công tác viên, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Phước Hưng tuyển Kỹ thuật viên đồ họa

Công ty CP Phước Hưng tuyển 2 Kỹ thuật viên đồ họa, làm việc tại Hà Nội.