Cao đẳng FPT
Công ty Cổ phần GRETA tuyển Nhân viên văn phòng

Công ty Cổ phần GRETA tuyển 2 Nhân viên văn phòng, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Tin tức Truyền thông Việt Nam tuyển Nhân viên văn phòng

Công ty CP Tin tức Truyền thông Việt Nam 1 tuyển Nhân viên văn phòng, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thăng Long tuyển Sales tour, Marketing

Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thăng Long tuyển 3 Sales tour, Marketing, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Hà Thành tuyển nhân viên Kế toán

Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Hà Thành tuyển 1 nhân viên Kế toán, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Đăng Anh Production tuyển nhân viên Kế toán

Công ty Đăng Anh Production tuyển 3 nhân viên Kế toán, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty TNHH Đầu tư Giang Sơn CCM tuyển nhân viên Hành chính văn phòng

Công ty TNHH Đầu tư Giang Sơn CCM tuyển 1 nhân viên Hành chính văn phòng, làm việc tại Hà Nội.