HN – Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí kinh doanh (Mã tin tuyển dụng: TD153)

Cơ hội trở thành nhân viên kinh doanh, được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

HN – Thông báo tuyển nhân viên Trade Marketing (Mã tin tuyển dụng: TD154)

Cơ hội trở thành nhân viên Trade Marketing, được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

HN – Cơ hội trở thành nhân viên bán lẻ cho sinh viên FPT Polytechnic (Mã tin tuyển dụng : TD147)

Cơ hội trở thành nhân viên bán lẻ, được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

HN – Cơ hội trở thành nhân viên Kỹ thuật cho sinh viên FPT Polytechnic (Mã tin tuyển dụng : TD148)

Cơ hội trở thành nhân viên Kỹ thuật, được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo cho nam sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.