HCM – Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC tuyển Chuyên viên kinh doanh

Cơ hội trở thành Chuyên viên/ nhân viên kinh doanh, Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC cho sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh.