Cao đẳng FPT
Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Niềm Tin tuyển Lập trình viên

Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Niềm Tin tuyển 3 Lập trình viên, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Cổ phần Nam Giao – Nhà hàng hàng Thùy Dương tuyển Nhân viên Lễ tân

Công ty Cổ phần Nam Giao – Nhà hàng hàng Thùy Dương tuyển 2 Nhân viên Lễ tân, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Việt Long tuyển Nhân viên Công nghệ thông tin

Công ty CP Việt Long tuyển 20 Nhân viên Công nghệ thông tin, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CPXD và TM Minh Phúc tuyển Thực tập Seo

Công ty CPXD và TM Minh Phúc tuyển 5 Thực tập Seo, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Hợp tác Phát triển Thương hiệu Việt tuyển Nhân viên Kinh doanh

Công ty CP Hợp tác Phát triển Thương hiệu Việt tuyển 6 Nhân viên Kinh doanh truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công Ty Cổ phần VINA HR tuyển Nhân viên Nhân sự

Công Ty Cổ phần VINA HR tuyển 3 Nhân viên Nhân sự, làm việc tại Hà Nội.