Cao đẳng FPT
Tạp chí Hàng không Việt Nam tuyển Nhân viên kinh doanh

Tạp chí Hàng không Việt Nam tuyển 10 Nhân viên kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Truyền thông Nhân Tâm tuyển Nhân viên Marketing

Công ty CP Truyền thông Nhân Tâm tuyển 6 Nhân viên Marketing, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Lộc Phát tuyển Nhân viên Kế toán

Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Lộc Phát tuyển 5 Nhân viên Kế toán – Kiểm toán, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Công ty Than sạch Oxi tuyển nhân viên thực tập

Công ty Than sạch Oxi tuyển nhân viên, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Trung tâm Tư vấn phát hiện sớm – can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật trí tuệ tuyển nhân viên thực tập

Trung tâm Tư vấn phát hiện sớm – can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật trí tuệ tuyển nhân viên, làm việc tại Hà Nội.

Cao đẳng FPT
Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc tuyển nhân viên thực tập

Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc tuyển nhân viên, làm việc tại Hà Nội.