ĐN – Đặng Tất Thắng và những chia sẻ thú vị về “The International Debating”

Những điều thú vị và mới lạ khi tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế cùng với kinh nghiệm học tiếng Anh tốt đã được Đặng Tất Thắng chia sẻ với các bạn sinh viên FPoly Đà Nẵng.