Sống động như thật với không gian cửa hàng bánh quy Newki của sinh viên FPoly Hà Nội

Trong bài tập cuối môn 3DS Max, sản phẩm mô phỏng không gian cửa hàng bánh quy Newki của nhóm bạn sinh viên Thiết kế đồ họa Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã nhận được điểm số tốt cùng …

Khám phá “Căn cứ nhỏ trên biển” – đồ án hoạt hình 3D môn Maya của sinh viên FPoly

Đồ án kỳ 7 trong môn Maya chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của sinh viên Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Kỳ học được đánh giá là khắc nghiệt nhất nhưng …