Một giờ học tại POLY
Khai giảng đợt 2 năm học 2011-2012
POLY tham gia ngày hội tư vấn việc làm
Hội Xuân Quê
Tập huấn Thủ lĩnh sinh viên ở Hòa Bình
Tập huấn Thủ lĩnh trẻ
Hội làng FPT 2010