Lễ khai giảng khóa 2 năm học 2011 tại Hà Nội
Poly Open Cup 2011
Hội trại nghề nghiệp, việc làm Vĩnh Phúc 2011
Một giờ học tại POLY
Khai giảng đợt 2 năm học 2011-2012
POLY tham gia ngày hội tư vấn việc làm