Out of FPT

“Sơn* hẹn anh ra cà phê nói chuyện, hắn nói là nhà có người ốm nặng lắm, chữa rất tốn tiền. Hắn khóc… Hắn xin ở lại FPT, ít ra là 1 thời gian nữa, ý chú thế nào?” Giọng …