Triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, FPT Polytechnic sử dụng phương pháp học tập qua dự án. Đây là một trong những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay và còn mới lạ ở Việt Nam.

Sứ mệnh

Mục tiêu của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, đảm bảo tương lai vững chắc cho sinh viên sau khi ra trường, góp phần hưng thịnh quốc gia và thúc đẩy tiến trình đi lên nền kinh tế tri thức.

Trở thành trường cao đẳng tốt nhất Việt Nam

Thực tế định nghĩa thế nào là Trường cao đẳng tốt nhất vẫn là một khái niệm chưa được làm rõ. FPT Polytechnic chỉ mong muốn các cơ sở đào tạo cao đẳng hãy dám mạnh dạn đầu tư.