HN – Gặp gỡ tân thủ khoa ngành kinh tế của FPT Polytechnic Hà Nội

Với điểm trung bình toàn khóa đạt 8,98, Luyện Thanh Tâm đã trở thành tân thủ khoa trong Lễ tốt nghiệp Đợt 2 – 2014 của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.