Quản trị hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ

Thông tin cơ bảnGiới thiệuTác giảTài nguyên kèm sáchXem trích dẫn sách Cuốn “Quản trị hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quy mô nhỏ” là bản dịch từ cuốn sách “Effective operations and controls for the small privately held business” ...