Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Multimedia Designer (Mã tin tuyển dụng TD1366)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MULTIMEDIA DESIGNER (Mã tin tuyển dụng TD1366) Bạn theo học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Multimedia Designer trước ngày …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Bán Hàng (Mã tin tuyển dụng TD1365)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD1365) Bạn theo học khối ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Nhân viên …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Kỹ Sư Điện (Mã tin tuyển dụng TD1364)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN (Mã tin tuyển dụng TD1364) Bạn theo học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Công Nhân Vận Hành Máy Cắt (Mã tin tuyển dụng TD1363)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY CẮT (Mã tin tuyển dụng TD1363) Bạn theo học khối ngành Cơ khí tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Triển Khai – Hỗ Trợ Phần Mềm (Mã tin tuyển dụng TD1362)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI – HỖ TRỢ PHẦN MỀM  (Mã tin tuyển dụng TD1362) Bạn theo học khối ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Java Developer (Mã tin tuyển dụng TD1361)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ JAVA DEVELOPER  (Mã tin tuyển dụng TD1361) Bạn theo học khối ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị trí Java …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Tester (Junior-Middle) (Mã tin tuyển dụng TD1360)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TESTER (JUNIOR – MIDDLE)  (Mã tin tuyển dụng TD1360) Bạn theo học khối ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên PR – Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1359)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PR – MARKETING  (Mã tin tuyển dụng TD1359) Bạn theo học khối ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Kinh Doanh (Mã tin tuyển dụng TD1358)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH  (Mã tin tuyển dụng TD1358) Bạn theo học khối ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Sales Executive (Mã tin tuyển dụng TD1357)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SALES EXECUTIVE  (Mã tin tuyển dụng TD1357) Bạn theo học khối ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị trí …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Sales Dự Án (Mã tin tuyển dụng TD1356)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN SALES DỰ ÁN  (Mã tin tuyển dụng TD1356) Bạn theo học khối ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng …