509x339xIMG_4086.jpg.pagespeed.ic._L-Cuw02Y3
Sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin chi tiết về các quy định cũng như môi trường học tập giúp sinh viên có được sự thuận tiện trong quá trình học tập.

_MG_5815
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực từ ngày 07/02/2013.

IMG_4219
Các tài nguyên cần thiết cho sinh viên

Tài nguyên học tập của sinh viên bao gồm các bài giảng, bài thực hành, kiểm tra, đánh giá cũng như các tài nguyên khác phục vụ cho việc học tập của sinh viên.

bia3
Hướng dẫn liên thông

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic được học liên thông lên Trường Đại học FPT.

Cao đẳng FPT
Thông tư 55 về liên thông cao đẳng đại học

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn […]