Thông báo tuyển dụng nhân viên quản trị website và content (Mã tin tuyển dụng TD988)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE VÀ CONTENT (Mã tin tuyển dụng TD988) Cơ hội việc làm dành cho những bạn sinh viên đang theo học ngành Marketing tại Cao đẳng …

Thông báo tuyển dụng nhân viên marketing (Mã tin tuyển dụng TD987)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD987) Cơ hội việc làm dành cho những bạn sinh viên đang theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Nhanh tay đăng ký …

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh marketing (Mã tin tuyển dụng TD986)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD986) Cơ hội việc làm dành cho những bạn sinh viên đang theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Nhanh …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên telesales (Mã tin tuyển dụng TD985)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TELESALES (Mã tin tuyển dụng TD985) Cơ hội việc làm dành cho những bạn sinh viên đang theo học ngành Marketing Sale tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Nhanh …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh Digital (Mã tin tuyển dụng TD984)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH DIGITAL (Mã tin tuyển dụng TD984) Cơ hội việc làm dành cho những bạn sinh viên đang theo học ngành kinh doanh tại Cao đẳng FPT …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên thiết kế đồ họa (Mã tin tuyển dụng TD983)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD983) Cơ hội dành cho những bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic ngành công nghệ thông tin …