Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí thực tập sinh

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH Bạn đang là sinh viên học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có kinh nghiệm trong ngành mong muốn tìm vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên marketing (Mã tin tuyển dụng TD1077)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1077) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tếvà mong muốn tìm …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1078)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1078) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing sale tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tếvà mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên/CTV bộ phận vận hành và quản lý chất lượng (Mã tin tuyển dụng TD1079)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN/CTV BỘ PHẬN VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Mã tin tuyển dụng TD1079) Bạn đang là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1073)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1073) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí Digital Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1072)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DIGITAL MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1072) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh và CSKH (Mã tin tuyển dụng TD1071)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ CSKH (Mã tin tuyển dụng TD1071) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí thực tập sinh

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH Bạn đang là sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và muốn tìm vị trí làm việc phù hợp. Nhanh …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh thiết kế (Mã tin tuyển dụng TD1066)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ HỰC TẬP SINH THIẾT KẾ (Mã tin tuyển dụng TD1066) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông báo tuyển dụng nhân viên marketing (Mã tin tuyển dụng TD1065)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1065) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Digital marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Designer (Mã tin tuyển dụng TD1064)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DESIGNER (Mã tin tuyển dụng TD1064) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế trong …