Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kiểm tra chất lượng phần mềm (QA) (Mã tin tuyển dụng TD1108)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (QA) (Mã tin tuyển dụng TD1108) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic …

Thông báo tuyển dụng vị trí Marketing Facebook (Mã tin tuyển dụng TD1109)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MARKETING FACEBOOK (Mã tin tuyển dụng TD1109) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí quay dựng (Mã tin tuyển dụng TD1110)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUAY DỰNG (Mã tin tuyển dụng TD1110) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên lễ tân văn phòng (Tuyển bổ sung) (Mã tin tuyển dụng TD1106)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN VĂN PHÒNG (TUYỂN BỔ SUNG) (Mã tin tuyển dụng TD1006) Bạn đang là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên lễ tân văn phòng (Mã tin tuyển dụng TD1106)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN VĂN PHÒNG (Mã tin tuyển dụng TD1106) Bạn đang là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông báo tuyển dụng vị trí trợ lý văn phòng (Mã tin tuyển dụng TD1105)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ VĂN PHÒNG (Mã tin tuyển dụng TD1105) Bạn đang là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng vị trí Graphic Design (Mã tin tuyển dụng TD1104)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGN (Mã tin tuyển dụng TD1104) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí lập trình viên PHP (Mã tin tuyển dụng TD1103)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ  LẬP TRÌNH VIÊN PHP (Mã tin tuyển dụng TD1103) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên lập trình Frontend (Mã tin tuyển dụng TD1103)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONT-END DEVELOPER (Mã tin tuyển dụng TD1103) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng vị trí reviewer công nghệ (Mã tin tuyển dụng TD1102)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ REVIEWER CÔNG NGHỆ (Mã tin tuyển dụng TD1102) Bạn đang là sinh viên ngành công nghệ thông tin nhưng lại đam mê viết lách tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng …