Trường Đại học FPT tổ chức Hội nghị Ứng dụng CNTT trong Giáo dục- Đào tạo

Trong hai ngày 19 và 20/8/2010, Trường Đại học FPT đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức Hội nghị quốc tế về CNTT trong Giáo dục và …