Featured

Sinh viên ngành Du lịch – Khách sạn chuẩn bị khám phá đất nước “Triệu Voi”

Từ ngày 16-18/11/2017, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng sẽ tham gia tour nhập môn “Đà Nẵng – Quảng Trị – Lao Bảo – Savannakhet”.

Sinh viên FPT Polytechnic kêu gọi từ thiện trong dự án Vì cộng đồng

Trong dự án cộng đồng, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã làm chương trình từ thiện để có thể phần nào giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Featured

HCM – Sinh viên FPT Polytechnic thực tập để “hành nghề”

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tham gia tour thực tập “Phan Thiết – Đà Lạt” để áp dụng kiến thức được học vào thực tế từ ngày 20/11 tới.

Featured

HCM – Chương trình thực tập xuyên Việt cho sinh viên FPT Polytechnic

Sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ được tham gia tour thực tập xuyên Việt từ ngày 13/11 đến hết ngày 03/12/2017.

Featured

Sinh viên FPT Polytechnic gây quỹ từ thiện: “Damrey đi qua – Tình thân ở lại”

sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh kết hợp với báo Thanh Niên đang phát động chương trình gây quỹ từ thiện: “Damrey đi qua – Tình thân ở lại”.