ĐN – Chia sẻ những trải nghiệm tại cuộc thi “The International Debating”

Ngày 11/2/2012, Đặng Tất Thắng và Phan Thị Thanh Hà – hai đại diện ưu tú của FPoly Đà Nẵng tham dự cuộc thi hùng biện ” The International Debating” tại Campuchia sẽ chia sẻ những trải nghiệm thú vị.