HCM – Một ngày làm nhân viên FPT Software cùng sinh viên FPoly

Sinh viên FPoly Hồ Chí Minh sẽ được quan sát hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, được nói chuyện với những chuyên gia CNTT hàng đầu, được tìm hiểu về cơ hội thực tập và việc làm tại FPT Software.