ĐN – Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và tư vấn liên thông đại học”

Hội thảo do Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức vào ngày 05/05/14 với phần giao lưu, tư vấn của các đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.