ĐN – Vinh danh các phần mềm sáng tạo tại “Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2014”

Sáu phần mềm sáng tạo do giảng viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng hướng dẫn được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải “Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2014″.