TN – FPT Polytechnic tôn vinh sinh viên xuất sắc học kỳ Summer 2014

Sáng ngày 20/10, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức Lễ tôn vinh “Ong vàng Poly Tây Nguyên” cho những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ Summer 2014.

TN – FPT Polytechnic Tây Nguyên tiết thực 13/09 “Cùng em đến trường”

Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic Tây Nguyên mong muốn góp một phần nhỏ để giúp đỡ chắp cánh ước mơ đến trường của các em nhỏ bằng chương trình tiết thực 13/9 – “Cùng em đến trường”.