TN – Sinh viên FPT Polytechnic phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Tây Nguyên cùng nhóm thiện nguyện Lộ Đức phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo vào sáng thứ 5 hàng tuần.