ĐL – “Thay đổi để thành công” cùng sinh viên FPT Polytechnic Đắk Lắk

Talk show “Thay đổi để thành công”, nói chuyện với các chuyên gia tâm lý sẽ giúp các bạn sinh viên FPT Polytechnic Đắk Lắk có cái nhìn đầy đủ hơn về tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống.