Featured

HN – Tổ chức thành công cuộc thi “Economical Student Contest 2017”

Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội và CLB Marketing vừa phối hợp với bộ môn Kinh tế tổ chức cuộc thi “Economical Student Contest 2017” ngày 03/11 vừa qua.