FPT Polytechnic trưng bày sản phẩm của sinh viên Thiết kế đồ họa

Ngày 14/12 vừa qua, 15 mô hình sản phẩm của sinh viên Thiết kế đồ họa khóa 12.3 đã được trưng bày tại sảnh tầng 1, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng.

Công ty Codecomplete Việt Nam mong muốn ký thỏa thuận hợp tác cùng FPT Polytechnic

Trong buổi gặp ngày 06/12, công ty Codecomplete Việt Nam – trụ sở Nhật Bản bày tỏ mong muốn ký thỏa thuận hợp tác cùng Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic.