HN – Sinh viên FPoly thể hiện góc nhìn riêng qua “Kỳ 8 của tôi”

Các sản phẩm mà sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội mang đến cuộc thi “Kỳ 8 của tôi” đều được đánh giá tốt, mang đậm dấu ấn “ét vê”.

Talkshow “Xây dựng tủ sách chuyên nghề và câu chuyện ở trường Đại học FPT”

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic và người quan tâm sẽ có cơ hội tham dự Talkshow “Xây dựng tủ sách chuyên nghề và câu chuyện ở trường Đại học FPT” vào ngày 18/04/2015.

HN – 30 sinh viên FPoly đã vượt qua vòng phỏng vấn của FPT Shop

Ngày 08/04/2015, sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội ứng tuyển hồ sơ tại chương trình “Người bán hàng chuyên nghiệp” đã tham gia vòng phỏng vấn đầu tiên.