HN– Khám phá “Vấn đề chuyên nghiệp hóa trong nghệ thuật và design”

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đã có cơ hội tìm hiểu về nghệ thuật và design chuyên nghiệp thông qua những chia sẻ thú vị từ diễn giả Nguyễn Hưng.