Lộ diện Ban giám khảo “khủng” chấm vòng loại “Poly Shine Up 2016”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội vừa công bố thành phần Ban giám khảo “khủng” sẽ “cầm cân nảy mực” trong Vòng loại “Poly Shine Up 2016”.