HN – Nghệ thuật tư duy duy lý là phải hiểu được mục đích của hành động

GS. David Pickus đã có buổi nói chuyện thú vị với cán bộ và sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội về “Nghệ thuật tư duy duy lý và toàn cầu hóa” trong chương trình “Poly khám phá” – Tháng 5/2012.