poster-01
HN – FPT Polytechnic tổ chức Workshop “Thực tập cần hay không cần”

Nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của quá trình thực tập, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ tổ chức Workshop “Thực tập cần hay không cần” ngày 20/04/2016.

cv
HN – Sinh viên FPT Polytechnic học cách chinh phục nhà tuyển dụng

Ngày 09/04/2016, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đã tổ chức Talk show “CV ấn tượng và chìa khóa phỏng vấn thành công” cho các bạn sinh viên.

a
HN – Talk show: “CV ấn tượng và chìa khóa phỏng vấn thành công”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ tổ chức talk show: “CV ấn tượng và chìa khóa phỏng vấn thành công” cho sinh viên vào ngày 09/04/2016.

tb2
HN – Trưng bày sản phẩm xuất sắc của sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đã tiến hành trưng bày các tác phẩm xuất sắc của sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện tại sảnh tầng 2.

anh_bai_viet_1240x77501
Chương trình FPT Leader talk: “Tech Guy & Get The Right Job”

Ngày 02/04, sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ được tham dự Chương trình FPT Leader talk: “Tech Guy & Get The Right Job” do FPT Telecom tổ chức

k
HN – Sinh viên FPT Polytechnic rộng mở cơ hội trong ngành Kiểm thử phần mềm

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội vừa tổ chức thành công Opentalk: “Kiểm thử phần mềm và cơ hội nghề nghiệp cùng FSoft” cho sinh viên vào ngày 16/03/2016.