“Mùa đông ấm–Hà Giang 2011” và hành trình đến với đồng bào Lũng Chinh.

Từ ngày 20/12 đến 23/12/2011, cán bộ và sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội đã cùng nhóm tình nguyện Mùa đông ấm lên đường vận chuyển những phần quà ủng hộ tới với trẻ em Lũng Chinh, Hà Giang