HCM – Phát động chương trình tiết thực ngày 13 tại FPoly Hồ Chí Minh

FPT Polytechnic HCM phát động tổ chức “Ngày tiết thực vì cộng đồng” kêu gọi tập thể cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên Fpoly hưởng ứng bằng cách tiết thực, tham gia quyên góp quỹ cộng đồng.