FPT Polytechnic Hải Phòng chào đón khóa sinh viên đầu tiên nhập học!

Là cơ sở mới của Cao đẳng FPT Polytrechnic trong năm 2022, FPT Polytechnic Hải Phòng nhanh chóng khẳng định độ HOT và chính thức chào đón khoá sinh viên đầu tiên nhập học. Trong buổi nhập học, các tân …