Học sinh hệ 9+ tham gia tập huấn kỹ năng ứng phó với bạo lực học đường

Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh, các bạn Hệ 9+ đang trong giai đoạn phát triển mạnh về thể chất và tâm sinh lý, hiếu động và muốn tự khẳng định mình nên vấn đề Bạo lực …