“Nhờ có ba mẹ, mình hiểu rằng FPoly là lựa chọn đúng…”

Mình được học kỹ năng thuyết trình trước đám đông, những kỹ năng giao tiếp và ứng xử tình huống linh hoạt. Mình đặc biệt ấn tượng và thấy thích thú với những tình huống thực của doanh nghiệp trong từng bài học…