HCM – Kết thúc khóa học “Ứng dụng Visual Basic trong quản lý bán hàng”

Sau hơn một tháng học gắn bó giữa thầy và trò, cuối cùng các bạn sinh viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành khóa Workshop “ỨNG DỤNG VISUAL BASIC TRONG QUẢN LÝ BÁN HÀNG”.