FPT Polytechnic thông báo chương trình “Chuyển trường – Chuyển học phí” K12.2

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ dành ưu đãi lên tới 1,5 tỷ đồng cho sinh viên nhập học khóa 12.2 theo chương trình “Chuyển trường – Chuyển học phí”.

FPT Polytechnic thông báo chương trình “Chuyển trường – Chuyển học phí”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic triển khai Chương trình “Chuyển trường – Chuyển học phí” cho sinh viên đã và đang theo học tại các cơ sở Cao đẳng/Đại học trên toàn quốc.