Banner web Chuyen truong -  Chuyen hoc phi (1)
FPT Polytechnic thông báo chương trình “Chuyển trường – Chuyển học phí”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic triển khai Chương trình “Chuyển trường – Chuyển học phí” cho sinh viên đã và đang theo học tại các cơ sở Cao đẳng/Đại học trên toàn quốc.

IMG_0594
Thông báo Chương trình Học bổng “FPoly Lập nghiệp”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic thông báo quy định Chương trình Học bổng “FPoly Lập nghiệp” cho tân sinh viên nhập học Khóa 12.1 – Đợt 1 trên toàn quốc.

IMG_0936
Tiếp tục triển khai Quỹ khuyến học cho tân sinh viên FPT Polytechnic Khóa 12.1

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic trân trọng thông báo chương trình Khuyến học “Poly Startup” cho tân sinh viên khóa 12.1 – Đợt 1 trên toàn quốc.

IMG_0529
Sinh viên FPoly nhận ưu đãi chuyển đổi tín chỉ khi liên thông lên ĐH FPT

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ nhận ưu đãi chuyển đổi tín chỉ khi thi liên thông lên trường Đại học FPT ngay sau khi tốt nghiệp.

IMG_0930
FPT Polytechnic triển khai Quỹ khuyến học “Poly Startup”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic trân trọng thông báo chương trình Khuyến học “Poly Startup” cho tân sinh viên khóa 11.3 Đợt 2 trên toàn quốc.

Cao đẳng FPT
Thông báo chương trình học bổng “Khuyến học F-Poly”

FPT Polytechnic thông báo chương trình học bổng “Khuyến học F – Poly” năm 2014 với tổng giá trị học bổng lên tới 6 tỷ 990 triệu đồng.