Tiếp tục triển khai Quỹ khuyến học cho tân sinh viên FPT Polytechnic Khóa 12.1

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic trân trọng thông báo chương trình Khuyến học “Poly Startup” cho tân sinh viên khóa 12.1 – Đợt 1 trên toàn quốc.

Sinh viên FPoly nhận ưu đãi chuyển đổi tín chỉ khi liên thông lên ĐH FPT

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ nhận ưu đãi chuyển đổi tín chỉ khi thi liên thông lên trường Đại học FPT ngay sau khi tốt nghiệp.