Cao đẳng FPT
Thông báo chương trình “Now, I’m a FPT Polytechnic student”

FPT Polytechnic trân trọng thông báo chương trình ưu đãi miễn giảm học phí Tiếng Anh “Now, I’m a FPT Polytechnic student”.

Cao đẳng FPT
Thông báo chương trình “Kích cầu học vấn”

Nhằm giúp thí sinh giảm bớt gánh nặng chi phí khi nhập trường, FPT Polytechnic triển khai chương trình “Kích cầu học vấn”.