Cao đẳng thực hành FPT khai giảng khóa học ngắn hạn "Thiết kế thương hiệu"

Cao đẳng FPT Hà Nội tuyển sinh khóa ngắn hạn Thiết kế thương hiệu

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đang tổ chức tuyển sinh và sẽ khai giảng khóa học ngắn hạn “Thiết kế thương hiệu” vào ngày 10/05/2016.

Cao đẳng thực hành FPT tuyển sinh khóa ngắn hạn "Chế bản điện tử"

FPT Polytechnic tuyển sinh khóa học ngắn hạn “Chế bản điện tử”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đang tiến hành tuyển sinh và sẽ khai giảng khóa học ngắn hạn”Chế bản điện tử” vào ngày 10/05/2016.

Cao đẳng thực hành FPT tuyển sinh khóa học ngắn hạn "Thiết kế nội thất 3D"

Thiết kế nội thất 3D – Nấc thang đưa giới trẻ vươn tới nghề “vàng”

Khóa học ngắn hạn “Thiết kế nội thất 3D” của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic khai giảng vào 10/05/2016 tới sẽ là nấc thang đưa giới trẻ vương tới nghề “vàng”.

HCM – FPT Polytechnic mở khóa đào tạo nhân viên Kiểm thử phần mềm

Tháng 10/2015, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khóa đào tạo Nhân viên kiểm thử phần mềm nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên.