Cao đẳng thực hành FPT tuyển sinh khóa học ngắn hạn "Thiết kế nội thất 3D"

Thiết kế nội thất 3D – Nấc thang đưa giới trẻ vươn tới nghề “vàng”

Khóa học ngắn hạn “Thiết kế nội thất 3D” của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic khai giảng vào 10/05/2016 tới sẽ là nấc thang đưa giới trẻ vương tới nghề “vàng”.

Cao đẳng thực hành FPT tuyển sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình PHP & MySQL"

FPT Polytechnic tuyển sinh khóa học ngắn hạn “Lập trình PHP & MySQL”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội tuyển sinh và dự kiến khai giảng khóa học ngắn hạn “Lập trình PHP & MySQL” từ ngày 10/05/2016.

HCM – FPT Polytechnic mở khóa đào tạo nhân viên Kiểm thử phần mềm

Tháng 10/2015, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khóa đào tạo Nhân viên kiểm thử phần mềm nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên.