ĐL – “Ngày tiết thực vì cộng đồng” đầu tiên tại FPoly Đắk Lắk

Trong ngày “Ngày tiết thực vì cộng đồng” đầu tiên tại cơ sở Đắk Lắk, các đại FPoly Đắk Lắk đã tham gia trao tặng “Tủ sách tiết thực” số 05 cho bà con xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.