ĐN – “Mùa đông ấm Đông Giang” – Hành trình kết nối yêu thương

Vượt hàng trăm cây số, đoàn Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng đã đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Jơ Ngây vào hai ngày 26 – 27/10.